سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بگذار هر کسی هر چه دوست دارد بگوید ....

               مهم اینست که تو دردانـــــــه ی منی
      و من ازتـــــــــمام خوبی های دنیا 
                      فقط و فقط تـــــــــو را می خواهم

                گر چه نه اسمت کنار اسم من ..!
                      نه سقفت هـــم سقف من ...!
                                                نه دستت در دست من است ...

 

 


MeLoDiC